Ordlista

Kreditupplysning

En kreditupplysning ger information om en persons ekonomiska situation, civilstånd eller om personen bor kvar i landet. Långivare använder informationen som underlag inför beslut att bevilja ett lån, kredit eller vissa avbetalningar. Upplysningen är också ett sätt att bekräfta de uppgifter som personen eller hushållet själva bidragit med inför exempelvis en låneansökan. Alla som är över 15 år finns registrerade hos de flesta, mer kända kreditupplysningsföretagen.

Vilka uppgifter ingår då i en UC kreditupplysning på privatpersoner? De företag som undersöker en privatpersons uppgifter vänder sig framförallt till olika myndigheter och får via dem reda på alltifrån dina identitetsuppgifter till eventuellt fastighetsinnehav, inkomst samt betalningsanmärkningar. Sen ger de uppgifterna vidare till företaget som efterfrågat upplysningen.

När det kommer personer med kopplingar till företag eller näringslivet så går kreditupplysningar i stort till på samma sätt. Skillnaden är att man bland annat även kontrollerar uppgifter om personen i fråga är delägare eller sitter med i en bolagsstyrelse.

Den granskade ska meddelas

I samband med att en kreditupplysning görs så ska upplysningsföretaget alltid skicka ut ett meddelande till dig om att så har skett. Här ska det också stå beskrivet vad upplysningen gäller och förklara vem som begärt upplysningen. I vissa fall kan det dock vara så att upplysningsföretaget överlämnar uppgiften om att informera låntagaren till banken. Detta sker de gånger som upplysningen har gjorts för att banken ska kunna räkna på sina kapitalkrav. Informationen kan då skickas ut via internetbanktjänsten eller kontoutdrag.

Kräver legitimt behov

En UC kreditupplysning på företag eller privatpersoner får inte genomföras om det inte finns ett uttalat och legitimt behov. Det är upplysningsföretagets uppgift att säkerställa detta och att frågeställaren säkert har anledning att göra en bedömning av det här slaget. I det fall som du upplever att du tagit en upplysning på dig utan rimlig orsak är det viktigt att du kontaktar företaget som genomförde upplysningen så att de kan titta närmare på ärendet. 

Ett kreditupplysningsföretag som inte sköter sina åtaganden på rätt sätt, enligt Kreditupplysningslagen (KuL) riskerar alltifrån skadeståndskrav till böter eller fängelse. Vanligen krävs tillstånd från Datainspektionen för att få bedriva denna typ av verksamhet.