Räntor & Lån

Räntor har en stor betydelse vad gäller de totala lånekostnaderna. Det är därför viktigt att du som låntagare förstår räntornas påverkan för att kunna ta medvetna beslut gällande din ekonomi.

Hur räntor fungerar

Räntans påverkan på din privatekonomi som låntagare är stor. Förstår du hur räntor fungerar kan du också göra mer aktiva val gällande dina lån. Exempelvis kan du spara stora pengar på att samla dyra lån i ett lån med säkerhet och därmed lägre ränta.

Räntors påverkan på din ekonomi

  • Dina lånekostnader
    Räntan påverkar direkt hur mycket du betalar på ett lån. En lägre ränta innebär lägre lånekostnader.
  • Ekonomisk planering
    Förståelsen för ränta är avgörande för att kunna göra långsiktiga ekonomiska planer, särskilt när det gäller stora lån som bolån.
  • Budgetering
    Genom att förutse hur räntan påverkar dina lån kan du budgetera för de kostnader den medför. På så sätt kan du undvika oväntade ekonomiska smällar.

Skillnaden mellan amortering och ränta

Ett bolån består av flera delar: lånebelopp, ränta och eventuella avgifter som uppläggningsavgifter eller administrationsavgifter.

Lånebelopp, eller kapitalskuld som det också kallas, är den ursprungliga summa pengar som lånats av banken och som ska återbetalas under lånets löptid. När du tar ett lån, som ett bolån, representerar kapitalskulden det belopp du har lånat från långivaren.

Under lånets löptid betalar du tillbaka lånebeloppet. Att minska lånebeloppet över tid genom regelbundna betalningar kallas amortering.

Räntan är kostnaden för att låna pengar och är en avgörande faktor för att kunna räkna på de totala lånekostnaderna. Om du amorterar på ditt lån går en del av din månatliga betalning till att täcka räntekostnaderna, medan resten går till att amortera. Om du inte amorterar på ditt lån betalar du ändå alltid räntekostnaderna, men då kommer det totala lånebeloppet fortfarande vara detsamma.

Genom att amortera på lånet minskar du det totala lånebeloppet och därmed blir även de totala räntekostnaderna lägre.


Hur påverkar räntorna din ekonomi?

Som låntagare påverkar ränteläget direkt din ekonomiska situation. Om räntorna är låga blir dina månatliga lånekostnader lägre, vilket frigör mer pengar till annat. Går räntorna däremot upp blir kostnaderna för lånet desto dyrare.
Räntekostnader på bolån

Olika räntor: Styrränta och bolåneräntor

Styrräntan, fastställd av Centralbanken, påverkar räntorna på finansmarknaden och därmed även bolåneräntorna. När styrräntan är låg, tenderar även bolåneräntorna att vara låga och vice versa.

Till startsidan för Ekonomiskolan

Gå till steg 5 (av 7)
Skatt