Ordlista

Ordlista med banksvenska

Har du svårt att hänga med bland alla ord och begrepp inom bankvärlden? Här förklarar vi de vanligaste orden på ett enkelt sätt. 

A

 • Amortering

B

 • Betalningsanmärkning
 • Blancolån
 • Bottenlån
 • Brygglån
 • Borgensman
 • Borgenär

D

 • Dröjsmålsränta

E

 • Effektiv ränta

F

 • Förfallodag

G

 • Gäldenär

H

 • Hopbakslån

I

 • Insättningsgaranti

K

 • KALP
 • Kreditprövning
 • Kreditupplysning
 • Kronofogden
 • Korttidslån

L

 • Lagfart
 • Låneskydd
 • Löptid

M

 • Medlåntagare

N

 • Nominell ränta

O

 • Ombildning

P

 • Pantbrev

R

 • Refinansiering
 • Reporänta
 • Ränteskillnadsersättning

S

 • Skuldebrev
 • Skuldsanering
 • Stressa räntan
 • Solidariskt betalningsansvar

T

 • Tillträdesdag

U

 • Utmätning