Kategorier

Hur fungerar återbetalningen av ett bolån?

Varje månad betalar du av ett litet belopp på lånet som gör att din skuld minskar. Om du har ett bolån hos oss kan du välja att betala tillbaka lånet på alltifrån 5 år upp till 40 år. Ju längre tid du betalar av lånet på, desto lägre blir månadsbetalningen, men då måste du istället betala över en längre period.

Du kan när som helst lösa lånet genom att betala tillbaka hela lånebeloppet. Om du har ett bundet lån kan ränteskillnadsersättning tillkomma.