Vad är ett lån med säkerhet?

Ett lån med säkerhet, som bolån, är ett lån där banken har en säkerhet om lånet inte kan betalas tillbaka av låntagaren. I fallet med bolån är bostaden själva säkerheten som banken kan ta för att lösa en låneskuld som inte betalas. Ett lån med säkerhet innebär därför en mindre risk för banken, till skillnad från ett lån utan säkerhet. Därför får dessa lån också en lägre ränta och avgifter i förhållande till lånets storlek. De har även en längre återbetalningsperiod.

Ett lån utan säkerhet har vanligtvis en hög årsränta, höga avgifter i förhållande till storlek på lånet och en kort återbetalningsperiod.