Hur betalar jag tillbaka lånet?

Du betalar din månadsavi den 27:e varje månad. Kontakta oss via  eller på 0770-33 01 00 om du vill göra en extra inbetalning eller lösa lånet i förtid. Om du löser hela lånet i förtid och har ett lån med bunden ränta kan ränteskillnadsersättning tillkomma.

På Mina sidor kan du enkelt logga in för att se aktuell information om ditt bolån samt kommande lånebetalningar.

Ibland inträffar det oförutsedda saker som gör att det tillfälligt kan bli svårt att betala för lånet. Ta kontakt med oss så snart som möjligt om du har problem att betala för lånet. Då försöker vi att hitta en lösning tillsammans med dig.