Spara - räntor

Kategorier

 • Vad behöver jag göra för att få den extra årliga bonusräntan på sparkonto Plus?

  Du får bonusränta på alla dina insättningar du gör under året räknat från datumet när insättningen finns på kontot. Bonusräntan gäller enbart för vårt sparkonto med rörlig ränta, SparkontoPlus. 

   

  Förutsättningen för att du ska få bonusräntan är att du inte gör några uttag från ditt SparkontoPlus under 12 sammanhängande månader. Bonusräntan betalas ut dagen efter årsdagen av din första insättning. Gör du ett uttag under 12-månadersperioden från första insättning mister du din bonusränta. En ny 12-månadersperiod börjar då räknas från datumet för sista uttaget. Bonusräntan är rörlig. 

   

  Om bonusräntan förändras under året du öppnar kontot får du alltid den bonusränta som var gällande dagen då ditt konto öppnades. För nästkommande sparår gäller den nya bonusräntan.

 • Vad händer om bonusräntan förändras?

  Bonusräntan på Sparkonto Plus är rörlig. Det innebär att den kan ändras när som helst under det året du sparar. 

   

  Du får alltid den bonusränta som var gällande dagen då ditt konto öppnades, även om bonusräntan förändras under året du sparar utan att göra uttag. För nästkommande sparår gäller den nya bonusräntan. För att kontrollera vilken din aktuella bonusränta är kan du logga in på ditt konto och gå till ”Kontoöversikt”. 

 • Förlorar jag bonusräntan vid överföring mellan konton?

  Nej, en överföring internt mellan dina konton räknas inte som ett uttag när det gäller bonusräntan på Sparkonto Plus.

   

  Därmed behåller du bonusräntan på Sparkonto Plus även om du gör överföringar mellan dina konton.

 • Hur beräknas sparräntorna?

  Räntorna beräknas och betalas ut på olika sätt beroende på vilken kontotyp du har.

   

  Räntan på vårt rörliga sparkonto med pengarna tillgängliga direkt för uttag, Sparkonto Plus, är uppdelad på en grundränta och en bonusränta. Grundräntan beräknas dag för dag. Du får ränta från den dag pengarna är bokförda på ditt sparkonto tills du tar ut pengarna. Du får grundränta på hela ditt sparbelopp och den betalas ut i början av varje nytt kalenderår. Bonusräntan betalas ut först när pengarna inte rörts på 12 månader. Det betyder, att om du gör ett uttag från sparkontot, påbörjas en ny tolvmånadersperiod då du inte kan göra något uttag för att få bonusräntan. Både grundräntan och bonusräntan är rörliga på Sparkonto Plus.

   

  För vårt konto med rörlig ränta där pengarna är tillgängliga för överföring först efter en period av 30 dagar utbetalas räntan en gång om året vid kalenderårets slut alternativt vid avslut av sparkontot.

   

  Du kan även välja att spara med fast ränta i 3 eller 6 månader alternativt 1, 2, 3, eller 5 år. Räntan på dessa konton kapitaliseras och sätts in på ditt sparkonto först efter sparperiodens slut. Ditt konto omvandlas efter sparperioden till ett Sparkonto Plus med rörlig ränta.

 • Är räntan på sparkontot rörlig?

  Det beror på vilket sparkonto du väljer. Vi erbjuder sparkonton med både rörlig och fast ränta.

  På Sparkonto Plus är både grundräntan och bonusräntan rörlig. Sparräntan är också rörlig för Sparkonto Flex och SuperFlex samt våra sparkonton med uttagsavisering; Plus 30 dagar och SuperFlex.

   

  Du kan även välja sparprodukter med fast ränta hos oss. Välj i sådana fall något av Sparkonto Fast 3 eller 6 månader, 1, 2, 3, eller 5 år.

 • Vilken är den effektiva räntan på fasträntekontona?

  Räntan på våra fasträntekonton kapitaliseras och sätts in på ditt sparkonto efter sparperiodens slut. Se den effektiva räntan för respektive kontotyp här.

   

  Det innebär exempelvis att om du öppnar ett SparkontoPlus Fast 5 år, där du får en fast ränta i fem år, sätts räntan in på ditt fasträntekonto efter 5 år. Kontot omvandlas därefter till ett vanligt SparkontoPlus med rörlig ränta med den vid tidpunkten aktuella räntesatsen för det kontot. Det innebär att den effektiva sparräntan per år blir något lägre än när den var bunden. Se aktuella rörliga räntor på våra sparkonton här.

 • Vad händer när mitt fasträntekonto löpt ut?

  När ditt fasträntekonto löper ut omvandlas det till ett SparkontoPlus med rörlig ränta och obegränsat antal uttag. Om du vill göra uttag, avsluta kontot, eller föra över pengarna till ett annat Bluestepkonto kan du göra det via sparportalen eller med blanketter.

Tillbaka till Frågor & Svar