Vanliga frågor och svar

Hur beräknas sparräntorna?

Räntorna beräknas och betalas ut på olika sätt beroende på vilken kontotyp du har.

Räntan på vårt rörliga sparkonto med pengarna tillgängliga direkt för uttag, Sparkonto Plus, är uppdelad på en grundränta och en bonusränta. Grundräntan beräknas dag för dag. Du får ränta från den dag pengarna är bokförda på ditt sparkonto tills du tar ut pengarna. Du får grundränta på hela ditt sparbelopp och den betalas ut i början av varje nytt kalenderår. Bonusräntan betalas ut först när pengarna inte rörts på 12 månader. Det betyder, att om du gör ett uttag från sparkontot, påbörjas en ny tolvmånadersperiod då du inte kan göra något uttag för att få bonusräntan. Både grundräntan och bonusräntan är rörliga på Sparkonto Plus.

För vårt konto med rörlig ränta där pengarna är tillgängliga för överföring först efter en period av 30 dagar utbetalas räntan en gång om året vid kalenderårets slut alternativt vid avslut av sparkontot.

Du kan även välja att spara med fast ränta i 3 eller 6 månader alternativt 1, 2, 3, eller 5 år. Räntan på dessa konton kapitaliseras och sätts in på ditt sparkonto först efter sparperiodens slut. Ditt konto omvandlas efter sparperioden till ett Sparkonto Plus med rörlig ränta.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.


Ring oss på telefon 0770-33 01 00