Kategorier

Vad är mini- och maxigräns för insättningar och uttag?

Det finns ingen minimigräns för insättningar, men du får maximalt ha 1 050 000 kr totalt på dina konton, inklusive räntor. Maxbeloppet gäller alltså per kund, inte per konto.

 

Våra rörliga SparkontoPlus och SparkontoFlex tillåter ett obegränsat antal uttag, medan SparkontoSuperFlex låter dig ta ut pengar högst 12 gånger om året.

 

Observera att inga uttag från våra sparkonton med fast ränta kan göras innan bindningstidens slut. Du kan inte heller avsluta ett fasträntekonto i förtid.