Kategorier

Vilken utbildning och erfarenhet har era lånespecialister?

Våra lånespecialister har generellt en hög utbildningsnivå och de flesta har tidigare arbetat på andra kreditinstitut, banker eller i fastighetsmäklarbranschen. Enligt bolånedirektivet måste alla anställda som jobbar med kreditgivning om bostadskrediter ha särskild kunskap och kompetens inom området. Bluestep är därför anslutna till det svenska licensieringsföretaget SwedSec Licensiering AB. SwedSec arbetar för att hålla en hög kunskapsnivå och regelefterlevnad på den svenska finansmarknaden. Alla Bluesteps bolånehandläggare måste klara ett kunskapstest för att bli Swedsec-licensierade. Med licensieringen säkrar vi att våra anställda har rätt kompetens så att du som kund kan känna dig trygg när du ansöker om lån hos oss.