Kategorier

Var laddar jag ner blanketten för fullmakt?

För att hjälpa en närstående med dennes låneärenden behöver du upprätta en fullmakt. Det gör du enkelt genom att ladda ner vår blankett, skriva under och posta orginalet till oss. Du kan inte maila in blanketten utan den måste skickas in per post. Vi kommer att kontakta fullmaktsgivaren för att bekräfta fullmakten

Ladda ner fullmakt (pdf)

 

Posta fullmakten till: 

Bluestep Bank AB
Box 23138
104 35 Stockholm