Kategorier

Varför behöver ni ta över mitt nuvarande bolån när jag vill belåna min befintliga bostad?

Det beror på att vi behöver ha hela säkerheten hos oss för att vi ska kunna bevilja ett lån med bostaden som säkerhet. Det kallas för pant med bästa rätt. På det viset kan vi också ge dig en enklare ekonomisk lösning.