Vanliga frågor och svar

Vad är er genomsnittsränta för bolån?

Räntan baseras på en individuell helhetsbedömning av dina ekonomiska förutsättningar. Vi gör alltid vårt bästa för att erbjuda dig den lägsta räntan utifrån din ekonomiska situation.

Din boränta bestäms utifrån ett antal faktorer som exempelvis:

  • Hur mycket du behöver låna
  • Belåningsgrad
  • Din kredithistorik
  • Dina inkomster och utgifter

Genomsnittsräntor för samtliga lån varierar över tid beroende på andelen nya lån och andelen lån till existerande kunder som binder om sina lån. Räntorna påverkas också av styrräntan och omvärldsläget.

Generellt sett får befintliga kunder som binder om sina lån en lägre ränta än nya kunder. Det beror bland annat på Bluestep Banks Bonuslöfte som innebär att kunder som stannar längre än 3 år kan få sänkt ränta. Från år 4 sänks kundens ränta automatiskt med upp till 1 %-enhet om betalningarna skett i tid. Finns det ytterligare utrymme ned till vår lägsta ränta sänks räntan ytterligare år 6 med upp till 1 %-enhet om kunden fortsatt att betala i tid.

Här kan du se aktuella genomsnittsräntor, månad för månad.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.


Ring oss på telefon 0770-33 01 00