Kategorier

Vad innebär den förhöjda räntan för bolån?

När du lånar hos Bluestep Bank får du en förhöjd ränta på 3,98% under det första året.

 

Räntetrappan

Ränta år 1 -3

När du lånar hos Bluestep Bank får du en förhöjd ränta på 3,98% under det första året. Den förhöjda räntan betalas in på olika sätt beroende på hur just ditt lån ser ut. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Ränta år 4 - 7

Det ska löna sig att sköta sina betalningar och de kunder som stannar längre än 3 år kan få vårt Bonuslöfte som innebär sänkt ränta. Från år 4 sänks din ränta automatiskt med upp till 1 %-enhet om du betalat alla låneavier i tid. Finns det ytterligare utrymme ned till vår lägsta ränta sänks din ränta ytterligare år 6 med upp till 1 %-enhet om du fortsatt att betala i tid*.

 

*Bonuslöftet innebär oftast att månadsbetalningarna för lånet sjunker. Följande undantag finns; om du binder om lånet på en ny löptid antingen i samband med att bonuslöftet infaller eller tidigare, och det allmänna ränteläget då är högre än då du tog lånet. Din ränta kan alltså aldrig bli lägre än vår lägsta, gällande ränta med hänsyn till vald bindningstid.