Kategorier

Vad är er genomsnittsränta för bolån?

Räntesatsen en enskild kund erbjuds bestäms av hur stor andel av bostadens marknadsvärde som belånas, kundens inkomst och utgifter samt kredithistorik.

Genomsnittsräntor för samtliga lån varierar över tid beroende på andelen nya lån och andelen lån till existerande kunder som binder om sina lån.

Generellt sett får befintliga kunder som binder om sina lån en lägre ränta än nya kunder. Det beror dels på att nya låntagare betalar en förhöjd ränta på 3,98% (nominell) under det första året och dels på Bluesteps Bonuslöfte. Den förhöjda räntan är medräknad i tabellen nedan. Kunder som stannar längre än 3 år kan få vårt Bonuslöfte som innebär sänkt ränta. Från år 4 sänks kundens ränta automatiskt med upp till 1 %-enhet om betalningarna skett i tid. Finns det ytterligare utrymme ned till vår lägsta ränta sänks räntan ytterligare år 6 med upp till 1 %-enhet om kunden fortsatt att betala i tid.


Våra aktuella genomsnittsräntor, månad för månad, hittar du här.