Kategorier

Om jag inte betalar mitt bolån i tid, vilka extra kostnader kan tillkomma?

Kostnader för bolån

Påminnelseavgift  60 kr
Inkassokostnad 180 kr
Ansökan om betalningsföreläggande 680 kr
Ansökan om utmätning 600 kr

Dröjsmålsränta tillkommer på obetalt belopp.

Om ditt ärende går så långt som till Kronofogden kan ytterligare kostnader tillkomma i samband med en exekutiv försäljning, bland annat en värderingskostnad.