Kategorier

Kan jag ansöka om amorteringslättnad?

Hos Bluestep Bank kan befintliga bolånetagare ansöka om tillfällig amorteringslättnad. Hör av dig om du som Bluestepkund har drabbats av inkomstbortfall eller något annat som gör det svårt att betala.