Kategorier

Hur kommer det sig att ni skickar en ny avi varje månad?

Vi måste skicka en avi för att informera om aktuell räntesats, aktuell skuld och vilket belopp som ska betalas innevarande månad.