Vanliga skatteavdrag som kan ge mer i återbäring

När deklarationen dimper ner i brevlådan är det många som frestas av att godkänna och skicka in den så fort som möjligt. Här är tips på fem vanliga skatteavdrag som kan ge extra klirr i kassan.

Att inte titta igenom deklarationen ordentligt innan den skickas in kan stå en dyrt. En risk är att man godkänner siffror som inte stämmer vilket kan leda till skattetillägg. Många missar också alla de skatteavdrag som de som privatpersoner har rätt till och som i slutändan faktiskt kan ge en extra slant i återbäring.

Fem tips på avdrag på deklarationen:

Resor till och från arbetet

Du har rätt att göra avdrag om du reser med kollektivtrafiken och dina utgifter överstiger 11 000 kronor samt att avståndet mellan din bostad och arbetsplats är minst två kilometer. Reser du med bil eller motorcykel kan du göra avdrag om avståndet är minst fem kilometer och om du tjänar minst två timmar per dag jämfört med om du åkt kollektivt.

Kostnader för arbetslösa

Om du är arbetslös och får ersättning för detta med krav på att du aktivt söker arbete har du rätt till en del avdrag. Du kan bland annat få avdrag för resor i samband med besök på Arbetsförmedlingen samt resor och andra utgifter i samband med att du sökt arbeten i Sverige.

Ränteavdrag

Ränteavdrag är när du gör avdrag för räntekostnader av ditt bolån. Du kan göra ränteavdrag på ditt bolån om du har ett underskott i kapital. Underskott i kapital innebär att räntekostnaderna på ditt bolån (plus andra räntekostnader) är större än de inkomster du har på kapital. 

Precis som ränteavdrag för bolån har personer som betalat räntekompensation, då ett bundet bolån sagts upp i förtid, rätt till att göra avdrag för detta som för en vanlig ränteutgift.

Kapitalförlust

Om du går med förlust vid försäljning av din bostad eller när du säljer aktier eller andra marknadsnoterade värdepapper har du rätt att göra avdrag i deklarationen.

Arbetskläder

Om du lagt ut för skyddskläder eller skyddsutrustning som används i tjänst har du rätt till avdrag. Till skyddsutrustning hör hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd och skor med stålhätta. Med skyddskläder avses kläder som har särskilda egenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador samt väta eller kyla som beror på annat än klimatförhållanden.

Fullständig lista över skatteavdrag för privatpersoner hittar du på Skatteverket.se