Frånträda förhandsavtal – hoppa av nyproduktion

När du köper en nyproducerad bostadsrätt skriver du ett förhandsavtal. Det innebär att du förbinder dig att köpa bostaden när den är färdigbyggd. Förhandsavtalet är juridiskt bindande, men vad händer om du ångrar dig? Går det att häva ett förhandsavtal? Vi reder ut vad som gäller.

Produktionstiden för nybyggda bostäder kan vara lång. Under tiden kan mycket hända, både i ditt privatliv och i omvärlden. Du kanske separerar eller träffar en ny partner, blir arbetslös eller får ett jobb på en annan ort. En lågkonjunktur med inflation, höga räntor och stigande avgifter kan kraftigt påverka dina möjligheter att klara boendekostnaderna. Med fallande bostadspriser kan det också bli svårt att sälja bostadsrätten utan förlust. Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in i en lågkonjektur under 2023, och att den kommer att vara kvar i flera år. Därför är det viktigt att hitta långsiktiga lösningar.

Bokningsavtal och förhandsavtal vid nyproduktion - vad är skillnaden?

När du har hittat en nyproducerad bostadsrätt som du vill köpa och har fått ett lånelöfte är det dags att skriva på ett bokningsavtal. Då betalar du också en bokningsavgift. Den dras sedan av från bostadens totalpris när du köper den. Bokningsavtalet utgör inte ett juridiskt bindande avtal om upplåtelse av en bostadsrätt, så i det här skedet är det inget som hindrar att du ångrar dig. Men vanligtvis förlorar du en del av bokningsavgiften.

Nästa steg i processen är att teckna ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Förhandsavtalet innebär att du förbinder dig att köpa bostadsrätten, och att bostadsrättsföreningen förbinder sig att sälja bostadsrätten till dig och ingen annan.

Kan jag häva ett förhandsavtal vid nyproduktion?

Eftersom ett förhandsavtal för nyproduktion är juridiskt bindande kan du bli skadeståndsskyldig till bostadsrättsföreningen om du bryter avtalet. Hur stort skadeståndet blir beror på omständigheterna. Det kan baseras på förlorade månadsavgifter eller en lägre köpeskilling om bostadspriserna faller. Att bryta ett förhandsavtal kan alltså bli dyrt.

Vad säger bostadsrättslagen om att frånträda förhandsavtal?

Det finns några undantag som kan ge dig rätt att frånträda ett förhandsavtal. Dessa regleras i bostadsrättslagen. Omständigheter som kan ge dig rätt att bryta förhandsavtal är:

  • Om avgiften till bostadsrättsföreningen blir väsentligt högre än den som angavs i förhandsavtalet. Villkoret är att du säger upp avtalet inom tre månader från att du fick kännedom om den höjda avgiften.
  • Om upplåtelsen av bostadsrätten blir försenad och bostaden inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttning. Bostaden ska upplåtas inom skälig tid.
  • Om bostaden eller andra delar av bostadsrättsföreningens byggnader eller mark avviker väsentligt från det som har avtalats.

Vad som är skälig tid och vad som räknas som en väsentlig avgiftshöjning är inte exakt definierat. Hänsyn tas till de specifika omständigheterna i varje fall. Ofta krävs mycket stora höjningar eller långa förseningar för att du ska få rätt att häva förhandsavtalet.

Detta innebär att om dina omständigheter inte motsvarar de som gäller för att få undantag har du inte rätt att frånträda förhandsavtalet för en bostadsrätt. Bryter du ändå avtalet blir du alltså skadeståndsskyldig. Det är en situation som bör undvikas så långt det bara går. Om du upplever att boendekostnaderna för din nyproducerade bostadsrätt kommer att bli för höga finns det olika lösningar att överväga.

Kan jag sälja mitt förhandsavtal?

Du kan inte sälja ditt förhandsavtal. Däremot kan det vara möjligt att sälja bostadsrätten efter att du har tecknat ett upplåtelseavtal, som är nästa steg i processen att köpa nyproduktion. Byggföretaget bestämmer reglerna för vad som gäller i en sådan situation. Ibland måste du själv tillträda bostadsrätten innan du kan sälja den. 

Hur får jag råd med min nyproducerade bostad?

Om du har skrivit ett förhandskontrakt på en nyproducerad bostadsrätt men tycker att kostnaderna har ökat för mycket krävs att avgiften till bostadsrättsföreningen har ökat väsentligt mot det som angavs i förhandsavtalet. Tänk på att en höjning av avgiften inte automatiskt uppfyller detta krav. Omständigheterna och formuleringarna i avtalet avgör vad som räknas som en väsentlig höjning, så du måste räkna med att avgiften kan höjas.

Laddar

Är det i stället andra kostnader, som höjda räntor på bolånet, som blir för höga för ditt hushåll, är det tyvärr inte möjligt att frånträda förhandsavtalet. Eftersom det kan bli mycket dyrt att häva förhandsavtalet utan giltigt skäl gäller det att hitta lösningar för att få ekonomin att gå ihop. 

  1. Du kan överväga att sälja din nyproducerade bostadsrätt så snart det är möjligt. Men om bostadspriserna har fallit kan det också bli dyrt. Då är det värt att försöka lösa ekonomin och bo i din nyproducerade bostadsrätt tills priserna stiger igen.
  2. Börja med att skapa en hushållsbudget för att se över dina utgifter och hitta möjligheter att spara pengar. Här hittar du en mall som hjälper dig att göra en smart hushållsbudget. En stram budget kan hjälpa dig att klara höga boendekostnader under en period.
  3. Ett effektivt sätt att minska boendekostnaderna är att dela dem. Om du har tecknat ett förhandsavtal på en bostadsrätt som du har planerat att bo i ensam, överväg att hitta någon att dela bostaden med. Det behöver inte vara en partner – att köpa en lägenhet tillsammans med en kompis eller en förälder kan vara en bra lösning. 

Ansök om lånelöfte för köp av bostad

Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig och går igenom dina förutsättningar och möjligheter till bolån.

Ansök om lånelöfte

Vad händer om jag har ett förhandsavtal och inte får bolån?

Innan du skrev på förhandsavtalet för nyproduktion fick du ett lånelöfte. Under tiden du väntar på att få tillträde till din nya bostadsrätt kan dina förutsättningar ha ändrats, vilket kan påverka förutsättningarna för att få bolån. Kanske har du inte längre fast anställning, eller har fått en betalningsanmärkning eller andra skulder. När boende- och levnadskostnader höjts kraftigt kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Att låna pengar av familj och vänner kan vara en kortsiktig lösning, men kan vara riskabelt. För att slippa tvingas att bryta ditt förhandsavtal, behöva betala skadestånd och hamna i en sämre ekonomisk position kan en flexibel lösning vara nödvändig. 

Bluestep Bank erbjuder moderna bolån som ger fler möjlighet att få bolån 

Om du inte längre kan få bolån från den bank som du fick lånelöfte ifrån finns möjligheten att ansöka om bolån från en annan bank. På Bluestep Bank kan du få möjlighet till bolån oavsett anställningsform eller andra typer av inkomster. Vi lägger också större vikt vid din framtida betalningsförmåga än vid din ekonomiska historik. Därför behöver betalningsanmärkningar inte vara ett hinder.

Använd vår bolånekalkylator för att se hur mycket du kan låna till din nya bostad. Om du har dragit på dig dyra smålån och krediter kan du dessutom samla lån i ett billigare bolån. Då använder du bostaden som säkerhet. Tillsammans försöker vi hitta lösningar som fungerar för dig och din ekonomi.

För att få bolån hos Bluestep Bank behöver du ha fyllt 18 år, och bostaden måste vara värd minst 300 000 kr. Syftet med bostadsköpet ska vara att du som privatperson ska bo i den. Du behöver också ha en kontantinsats på 15 % av bostadens pris. Det kan vara en utmaning att spara tillräckligt med pengar till kontantinsatsen – här hittar du tips på hur du kan finansiera en kontantinsats.

Bolånekalkylator - räkna på ditt bolån

Beräkna din månadskostnad genom att fylla i bostadens pris, din kontantinsats och förväntad ränta. Observera att räntan sätts individuellt.

Laddar

I ett räkneexempel hos Bluestep Bank på 1 500 000 kr med rörlig nominell ränta på 6,7%, 3 månaders rörlig ränta, löptid på 40 år och månatlig amortering är den effektiva räntan 6,96%. Detta inkluderar uppläggningsavgift (2 495 kr) och aviavgift (20 kr/månad för autogiro). Totalt belopp att betala är 3 924 960 kr. Antal betalningar till Bluestep Bank under 40 år är 480 st, vilket innebär en genomsnittlig månadskostnad om 8 179 kr. Detta exempel gäller lån med säkerhet i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Exemplet baseras på aktuell ränta den 13 november 2023. Läs gärna om våra boräntor och vår bolånekalkyl om du vill veta mer.