Hur bestäms bolåneräntan?

Bolåneräntan sätts individuellt utifrån flera olika faktorer. Exempelvis vägs faktorer som hur mycket du önskar låna, belåningsgrad, din kredithistorik och din ekonomi i sin helhet in, det vill säga dina inkomster och utgifter. Här kan du se våra genomsnitträntor.