2023-10-02 | Hög tid för bankerna att tänka om och låsa upp dörren för studenter

Umeå upplever en stor ökning av antalet studenter som antagits till universitets- och högskoleutbildningar. Årets studentkull är större än tidigare, nästan 2 000 fler personer än föregående år. Det är en positiv indikation på vårt samhälles ökande intresse för kunskap och utbildning. Med denna glädjande nyhet kommer en mörk baksida − den stora bostadsbristen. Det är hög tid för storbankerna att uppgradera sina bolåneregler.

Enligt Sveriges Förenade Studentkårers, SFS, bostadsrapport från 2023 är kötiderna i Umeå för ett korridorsrum ett till två år, och för en studentlägenhet tre till fem år. Av de som väljer att avsluta sina studier i förtid är det cirka en tredjedel som uppger boendesituationen som anledning, enligt studentkåren. Vid årets inskrivning är situationen tuffare än vanligt eftersom fler nya studenter skrivs in än tidigare år. Det är både skrämmande och en tydlig påminnelse om det allvarliga problem som studenter och bostadsmarknaden står inför. Många studenter tvingas acceptera dyra andrahandskontrakt eller hantera långa och kostsamma pendlingsavstånd för att kunna förverkliga sina utbildningsdrömmar. Men problemet stannar inte där – för de studenter som vill lösa boendeproblematiken genom att köpa en bostad väntar ytterligare hinder.

Det är dags för storbankerna att uppgradera förlegade bolånekriterier 

Storbankerna har under en lång tid stängt dörren för unga människors möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden och äga sin bostad. Det är sällsynt att lån beviljas till personer med deltidsjobb eller timanställningar. Att ansöka om bostadslån som student med CSN-lån är nästintill omöjligt. Är man dessutom två vänner som vill flytta ihop och söka bolån tillsammans får man ofta skarpt nej, till skillnad mot om man söker som sambos. Hindren slutar inte med bankernas krav; unga står inför ytterligare utmaningar i form av Finansinspektionens regler om kontantinsats, kvar-att-leva-på-kalkylen, höga amorteringskrav samt det allmänt tuffa ränteläget och de senaste decenniernas kraftiga prisökningarna på bostäder. Denna ohållbara situation får konsekvenser för både studerande och nyutexaminerade, men också för samhället i stort. 

Möjligheten att stanna kvar i Umeå efter studierna begränsas också då få nyutexaminerade har möjligheten att skaffa en bostad efter studierna. Genom att underlätta för unga att ta bolån och därmed få tillgång till bostäder skulle vi kunna främja regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Detta skulle inte bara gynna de unga individerna, utan också områden som är i desperat behov av talang och arbetskraft.

Komplexa problem kräver innovativa lösningar

Enligt en nyligen genomförd Novus-undersökning visar att åtta av tio respondenter (77%) i åldersgruppen 18–29 år, upplever det generellt svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt uppger hälften (51%) att de har svårt att hitta en bostad de har råd med. Det är hög tid att lösa problemen och öppna upp dörren till bostadsmarknaden för fler. Vi behöver hitta nya lösningar för att sänka boendekostnaderna och hjälpa fler in på bostadsmarknaden.

Det är dags att se över förlegade kriterier där banker i regel bara beviljar gemensamma bolån till personer i parrelationer. Genom att tillåta unga att ansöka om bolån tillsammans med en kompis, studiekamrat eller en kollega, för att bo ihop och dela på insatsen och utgifter, sänker vi trösklarna till bostadsmarknaden avsevärt och gör det möjligt för fler att äga sitt boende. Vi måste anpassa oss efter ungas olika unika förutsättningar och de nya behov som uppstår i samhället. Om fler banker skulle ändra inställning kan fler unga vuxna få möjlighet att påverka sin boendesituation.

Tre viktiga förändringarna som måste till för en mer inkluderande bostadsmarknad är:

  • Bevilja bolån till den som har CSN-lån och timanställning, förutsatt att kalkylen går ihop
  • Ge möjlighet för kompisar eller syskon att kunna ta bolån och köpa en bostad tillsammans
  • Sänk kravet på kontantinsats för studenter och nyexaminerad

Lås upp dörren till en ljusare framtid för våra studenter

Så, vad väntar vi på? Det är hög tid för storbankerna att agera och låsa upp dörren för de studenter och unga människor som drömmer om en egen bostad. Det är dags att säga farväl till föråldrade bolånekriterier och i stället omfamna nya innovativa lösningar för att tackla bostadsbristen. Genom att tillåta vänner som vill flytta ihop att kunna ta bolån tillsammans kan vi ge fler unga människor tillträde till bostadsmarknaden.

// Solomona Kahsay, Bolåneexpert på Bluestep Bank