Kategorier

Varför kan jag inte göra uttag direkt efter att jag öppnat mitt konto?

För din egen säkerhet måste vi kontrollera att du är innehavare av det uttagskonto du registrerade när du öppnade kontot.

 

Processen för att kontrollera ditt uttagskonto sker genom en filöverföring till din huvudbank via Bankgirocentralen. Oftast tar kontrollen bara några bankdagar, men kan i vissa fall ta längre tid.