Kategorier

Vad betyder "Uttagskonto verifieras"?

"Uttagskonto verifieras" betyder att vi kontrollerar ditt uttagskonto för att säkerställa att du står som kontohavare och att det är en kontotyp som går att koppla till autogiro. När uttagskontot godkänts försvinner detta meddelande.

 

Processen för att kontrollera ditt uttagskonto sker genom en filöverföring till din huvudbank via Bankgirocentralen. Oftast tar kontrollen bara några bankdagar, men kan i vissa fall ta längre tid.

 

Du kan göra överföringar och insättningar till ditt Bluestepkonto medan ditt uttagskonto väntar på godkännande. Det går däremot inte att ta ut pengar eller avsluta kontot.