Kategorier

Vad innebär det att sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin?

Det innebär att om Bluestep Bank försätts i konkurs garanteras varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 svenska kronor för sitt sammanlagda kapital hos Bluestep Bank.

 

Samtliga av våra konton är prövade och godkända av Riksgälden och omfattas därför av insättningsgarantin. Om Bluestep Bank mot förmodan skulle gå i konkurs garanteras då varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 svenska kronor för sitt sammanlagda kapital hos Bluestep Bank. Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin inom 7 dagar från den dag ett institut som omfattas av insättningsgarantin försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin skulle träda in.

För utförligare information hänvisas till www.riksgalden.se/insattningsgarantin och lag (1995:1571) om insättningsgaranti.