Kategorier

Är det säkert att göra mina bankärenden på er webbplats?

När du öppnar eller loggar in till ditt konto använder vi oss av säker informationsöverföring, vilket innebär att inga obehöriga kan komma åt din information. 

 

Krypteringsteknologin vi använder heter Secure Socket Layer (SSL). Krypteringen medför två saker, dels gör den kommunikationen avlyssningssäker och dels är du säker på att du som kund kommunicerar med Bluestep Bank. Det är dock viktigt att du också håller din egen dators säkerhetslösning är uppdaterad.