Spara - allmänt om sparkonton

Kategorier

 • Vad innebär det att sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin?

  Det innebär att om Bluestep Bank försätts i konkurs garanteras varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 svenska kronor för sitt sammanlagda kapital hos Bluestep Bank.

   

  Samtliga av våra konton är prövade och godkända av Riksgälden och omfattas därför av insättningsgarantin. Om Bluestep Bank mot förmodan skulle gå i konkurs garanteras då varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 svenska kronor för sitt sammanlagda kapital hos Bluestep Bank. Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin inom 7 dagar från den dag ett institut som omfattas av insättningsgarantin försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin skulle träda in.

  För utförligare information hänvisas till www.riksgalden.se/insattningsgarantin och lag (1995:1571) om insättningsgaranti.

 • Varför får jag ett autogiromedgivande när jag öppnat ett konto?

  När du öppnar ett sparkonto hos Bluestep måste du ange ett uttagskonto i din huvudbank, dit pengarna skickas när du gör ett uttag från ditt Bluestepkonto. För att detta ska fungera måste vi upprätta en autogirokoppling till ditt uttagskonto. Autogiromedgivandet ingår i de allmänna villkoren, som du signerade när du öppnade kontot.

   

  En bekräftelse på autogiromedgivandet visas i din internetbank. Bluestep Bank kommer aldrig utföra några dragningar från ditt uttagskonto.

 • Varför kan jag inte använda BankID när mitt antivirusprogram F-Secure är igång?

  Om du använder antivirusprogrammet F-Secure kan det leda till att BankID inte fungerar som det ska och du kan därför få problem att logga in. Det går att lösa problemet genom att ändra inställningarna i antivirusprogrammet.  

   

 • Är det säkert att göra mina bankärenden på er webbplats?

  När du öppnar eller loggar in till ditt konto använder vi oss av säker informationsöverföring, vilket innebär att inga obehöriga kan komma åt din information. 

   

  Krypteringsteknologin vi använder heter Secure Socket Layer (SSL). Krypteringen medför två saker, dels gör den kommunikationen avlyssningssäker och dels är du säker på att du som kund kommunicerar med Bluestep Bank. Det är dock viktigt att du också håller din egen dators säkerhetslösning är uppdaterad.

 • Hur hanterar ni den personliga inloggningsinformationen?

  Våra kunder har till vår kännedom aldrig utsatts för att någon med kriminella avsikter försökt komma över personlig inloggningsinformation. 

   

  Så kallad phishing eller nätfiske innebär att någon med kriminella avsikter försöker komma över personlig inloggningsinformation från kunder som använder elektronisk kommunikation med t.ex. finansiella företag. Våra kunder har till vår kännedom aldrig utsatts för denna typ av aktivitet när de kommunicerat med oss. Vi vill understryka att vi aldrig ber våra kunder, på annat sätt än genom inloggningsrutinen, att överlämna personlig information varken genom hemsidan, e-post eller via annan elektronisk kommunikation.

 • Var hittar jag årsbeskedet för sparkonton?

  Årsbesked finns för närvarande inte på vår hemsida utan skickas ut per post.

   
Tillbaka till Frågor & Svar