Spara - allmänt om sparkonton

Kategorier

 • Vad innebär det att sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin?

  Det innebär att om Bluestep Bank försätts i konkurs garanteras varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 svenska kronor för sitt sammanlagda kapital hos Bluestep Bank.

   

  Samtliga av våra konton är prövade och godkända av Riksgälden och omfattas därför av insättningsgarantin. Om Bluestep Bank mot förmodan skulle gå i konkurs garanteras då varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 svenska kronor för sitt sammanlagda kapital hos Bluestep Bank. Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin inom 7 dagar från den dag ett institut som omfattas av insättningsgarantin försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin skulle träda in.

  För utförligare information hänvisas till www.riksgalden.se/insattningsgarantin och lag (1995:1571) om insättningsgaranti.

 • Varför får jag ett autogiromedgivande när jag öppnat ett konto?

  När du öppnar ett sparkonto godkänner du också ett autogiromedgivande för Bluestep Bank. Genom att du gör detta godkännande kan vi kontrollera att ditt angivna utbetalningskonto disponeras av dig och att det är ett konto som används för löpande transaktioner, t.ex. ett lönekonto. 

   

  Det görs för att du enkelt och säkert ska kunna föra över pengar från ditt sparkonto via Autogiro till utbetalningskontot. En bekräftelse på autogiromedgivandet visas i din internetbank. Bluestep Bank kommer alltså inte utföra några dragningar från ditt utbetalningskonto, utan använder enbart Autogiro för utbetalningar till ditt angivna konto.

 • Varför kan jag inte använda BankID när mitt antivirusprogram F-Secure är igång?

  Om du använder antivirusprogrammet F-Secure kan det leda till att BankID inte fungerar som det ska och du kan därför få problem att logga in. Det går att lösa problemet genom att ändra inställningarna i antivirusprogrammet.  

   

 • Är det säkert att göra mina bankärenden på er webbplats?

  När du öppnar eller loggar in till ditt konto använder vi oss av säker informationsöverföring, vilket innebär att inga obehöriga kan komma åt din information. 

   

  Krypteringsteknologin vi använder heter Secure Socket Layer (SSL). Krypteringen medför två saker, dels gör den kommunikationen avlyssningssäker och dels är du säker på att du som kund kommunicerar med Bluestep Bank. Det är dock viktigt att du också håller din egen dators säkerhetslösning är uppdaterad.

 • Hur hanterar ni den personliga inloggningsinformationen?

  Våra kunder har till vår kännedom aldrig utsatts för att någon med kriminella avsikter försökt komma över personlig inloggningsinformation. 

   

  Så kallad phishing eller nätfiske innebär att någon med kriminella avsikter försöker komma över personlig inloggningsinformation från kunder som använder elektronisk kommunikation med t.ex. finansiella företag. Våra kunder har till vår kännedom aldrig utsatts för denna typ av aktivitet när de kommunicerat med oss. Vi vill understryka att vi aldrig ber våra kunder, på annat sätt än genom inloggningsrutinen, att överlämna personlig information varken genom hemsidan, e-post eller via annan elektronisk kommunikation.

 • Var hittar jag årsbeskedet för sparkonton?

  Årsbesked finns för närvarande inte på vår hemsida utan skickas ut per post.