Har ditt företag växtvärk?

Det finns många fördelar med att vara egenföretagare, samtidigt som det också finns en hel del utmaningar. Här är en möjlig lösning på ett av de allra vanligaste problemen.

För en tvättäkta entreprenör är engagemanget och viljan några av de starkaste drivkrafterna. Modet att släppa sargen och våga satsa på sina egna idéer är det inte alla som har. När steget väl är taget och det egna företaget är grundat är det viktigt att ha utrymme och möjlighet att växa.

Men att finansiera företagets utveckling kan vara svårt, speciellt eftersom egenföretagare ofta räknas som en riskgrupp. Osäkerheten i den egna satsningen och det faktum att man kanske inte kan ange en specifik månadslön brukar räcka för att bankerna ska ge avslag. Men det finns faktiskt ett ekonomiskt alternativ som många egenföretagare inte är medvetna om.

Bluestep försöker hitta lösningar för dem som, av någon anledning, inte får hjälp från den traditionella banken. I stället för att fokusera på individens ekonomiska historia och anställningsform ser Bluestep på varje persons ekonomiska möjligheter.

Använd det outnyttjade värdet

En bostad får vara belånad till max 85% av värdet. Om du äger en bostad som är värd mer än vad den är belånad för kan ett nytt, större bolån vara aktuellt för dig. Det extra värdet på bostaden kan du nämligen använda till ett bolån som passar just dina behov. Det outnyttjade värdet kan du göra vad du vill med, om det så är att renovera en bostad eller investera i det egna företaget.

Det här kan vara ett bra ekonomiskt alternativ för dig som betalar ut din egen lön eller har någon annan typ av modern anställningsform. I stället för att se svårigheterna väger din möjlighet att betala för lånet, oavsett anställningsform, mer hos Bluestep. 

Ansök om lån med bostaden som säkerhet