Amortera extra? Det här bör du tänka på

Amorterar du på ditt bolån? Det råder delade meningar om hur man ska tänka kring amortering. Vissa ser det som en kostnad och andra som ett sparande. Vi delar med oss av fördelarna med amortering.

Att amortera innebär i grund och botten att du betalar av på din skuld. Lånen minskar eftersom du succesivt betalar av dem. Även om det kan kännas trist att lägga pengar på amortering när du redan har andra saker att ta hänsyn till i din budget så är det ingen dum idé att amortera extra eller börja om du inte gör det alls idag.

Fördelar med att amortera

Har du en belåningsgrad över 50% måste du amortera. Men kanske finns det utrymme för mer amorterande? Sett ur ett långsiktigt perspektiv gynnar det dig att amortera. Du minskar succesivt din skuld och får på så sätt lägre räntekostnader.

Nackdelar med att amortera

Generellt sett är det fördelaktigt att amortera. Däremot är det viktigt att tänka på att pengarna du amorterar inte kan plockas ut hur som helst. Det är därför viktigt att ha andra sparanden vid sidan av och inte se amorteringen som det enda sparandet. Se till att ha ett separat sparande till buffert, pension, renovering och annat vid sidan av.

Att tänka på om du vill amortera extra

Se till att ha din buffert ihopsparad innan du börjar amortera extra, så du har pengar nära till hands om det skulle uppkomma oväntade utgifter. När bufferten är på plats finns det många goda anledningar att amortera mer.

När du amorterar minskar risken i din privatekonomi. Du blir mindre känslig för räntehöjningar eftersom skulden minskar med tiden. I takt med att skulden minskar, minskar också risken att du behöver sälja bostaden till ett pris under din belåning. Kontakta din handläggare för att räkna på hur ditt bolån skulle förändras i fall du skulle amortera mer.