Kategorier

Vad gör Bluestep i relation till corona?

Vi har vidtagit flera åtgärder för att minska eventuell smittspridning. En del av arbetsstyrkan arbetar hemifrån, och utöver det har vi även begränsat resor, besök och andra arbetsrutiner.