Logga in

Frågor i samband med corona

Kategorier

 • Vad gör Bluestep i relation till corona?

  Vi har vidtagit flera åtgärder för att minska eventuell smittspridning. En del av arbetsstyrkan arbetar hemifrån, och utöver det har vi även begränsat resor, besök och andra arbetsrutiner.

 • Kommer räntan på mitt sparkonto att ändras?

  I samband med Covid-19-epidemin har det varit stora svängningar på världens finansmarknader. Ett sparkonto kan då vara en trygg placering. Bluestep erbjuder sparkonton med såväl fast som rörlig ränta. Observera att räntorna på sparkonton med rörlig ränta kan komma att ändras. Vill man säkerställa en viss ränta på sitt sparande under en period kan man titta närmare på de sparkonton där Bluestep erbjuder fast ränta under löptiden. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 • Påverkas handläggningstiden för min bolåneansökan?

  Vi strävar efter att hålla en hög servicenivå trots omständigheterna, och våra processer ska därför inte påverkas. Det är däremot bra att känna till att handläggningstiden i vissa perioder kan komma att ta lite längre tid.

 • Kan jag sänka min amortering under en period?

  Finansinspektionen har tagit fram nya råd som ger banker utrymme att lätta på amorteringskravet. Det innebär att vi nu har möjlighet att erbjuda både nya och befintliga bolånetagare tillfällig amorteringslättnad. Detta träder i kraft i april och avser amortering fram till augusti 2021. Här får du svar på hur Bluestep Bank förhåller sig till de nya råden och vad som gäller för både befintliga och nya bolånekunder.

 • Vad krävs för att få amorteringsfrihet?

  Vanliga skäl till att behöva amorteringsfrihet är att du blir arbetslös eller får en lägre inkomst under en period. Vi gör enskilda bedömningar av varje fall och det behöver därför finnas tydliga skäl som påverkar dina möjligheter att betala av lånet för att kunna få det. Kontakta oss så fort som möjligt om du skulle få betalningssvårigheter så att vi kan försöka hjälpa dig.

 • Är du befintlig eller blivande kund och har frågor med anledning av corona?

  Coronaviruset har slagit hårt mot samhället och haft en stor påverkan på mångas ekonomiska situation. På Bluestep Bank ser vi ständigt till att anpassa våra processer enligt rådande omständigheter och strävar efter att hjälpa våra kunder så gott det går. Här hittar du vanliga svar på frågor som våra kunder ställer just nu.