Artiklar

Har du tid att ge?

Mentor Sverige är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för ungdomar. Tillsammans med tusentals volontärer bygger Mentor ett lugnare och tryggare Sverige där unga inspireras att hitta sin väg in i vuxenlivet.

BlueStep samarbetar sedan 2015 med Mentor Sverige, en ideell organisation som arbetar för att stärka ungdomars självkänsla. Varje termin deltar medarbetare från BlueStep i ett Proffsmentorprogram och träffar åttondeklassarna i en skola utanför Stockholm för att dela med sig av sin kunskap inom privatekonomi och hur man tar sig ut i arbetslivet.

Utöver det deltar också ett antal av BlueSteps medarbetare i ett personligt mentorskap och engagerar sig under ett år som en extra vuxen för en ungdom utanför skolan.

Samarbetet med Mentor har varit lyckosamt och skapat ett fint engagemang hos såväl medarbetare som elever. Det har också känts viktigt, menar flera av medarbetarna som valt att bli personliga mentorer, att vara ytterligare en vuxen förebild i de här elevernas liv sett till den tid vi lever i nu.

Många unga behöver fler vuxna som lyssnar och stöttar. Allt du behöver göra är att ge av din tid. Vill du göra en insats, stötta en ung människa och bidra till ett bättre samhälle i framtiden? Läs mer om mentorskap här: http://mentor.se/bli-mentor/

Skribent

Kategorier

Artiklar

Taggar