2023-12-07 | Bluestep Banks fusion med Bank2

Styrelserna för Bluestep Bank AB (publ) och Bank2 ASA har beslutat att underteckna en gemensam fusionsplan för en gränsöverskridande fusion inom koncernen mellan de två bankerna.

Styrelsen för Bluestep Bank har idag godkänt en fusionsplan som innebär att Bank2 och Bluestep Bank ska gå samman, där Bluestep Bank är det övertagande bolaget. Genomförandet av fusionen beror på godkännande från norska Finanstilsynet och svenska Finansinspektionen, samt uppfyllandet av vissa bolagsrättsliga villkor.

Ta del av fusionsplanen här: Bluestep Bank’s merger with Bank2

För mer information, kontakta gärna: Juan Navas, Kommunikationschef Bluestep Bank
+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

Eller besök: www.bluestepbank.com