Frågor och svar

Hur ser BlueSteps verksamhet och affärsidé ut?

BlueStep har funnits i Sverige sen 2005 och vi erbjuder bolån, privatlån och sparkonton. I dagsläget har vi drygt 60 000 kunder och av dem är ca 16 000 bolånekunder. Det som våra bolånekunder har gemensamt är att de nekats lån av de traditionella bankerna.

Vårt mål är att hjälpa människor att lösa sin lånesituation och vår övertygelse är att inte döma människor utifrån historiken. I stället fokuserar vi på att bedöma deras nuvarande situation och framtida möjligheter.

De utmaningar våra bolånekunder i huvudsak står inför är inte att de saknar ekonomiska resurser för att hantera månadsbetalningen för ett bolån. Tvärtom, genom BlueSteps noggranna genomgång säkerställer vi att våra kunder har goda möjligheter att betala sina lån. Dessutom amorterar alla BlueSteps kunder och har gjort så sen 2010. Anledningen till att de här personerna vänder sig till BlueStep är att de har nekats ett lån av banken på grund av sin ekonomiska historik eller att de inte anses ha en accepterad typ av inkomst.

När vi bedömer potentiella låntagare tittar vi noga på alla aspekter av deras ekonomi och accepterar inkomst från timanställning, vikariat, frilans och egenföretagare, det vill säga andra inkomster än traditionell tillsvidareanställning.

BlueSteps bolåneerbjudande skiljer sig från bolån som traditionella banker erbjuder. Låneprocessen kan ta upp till 30 dagar då vi säkerställer att kunden har förmågan att hantera sina månatliga betalningar och att det finns en belåningsbar bostad som säkerhet. Denna omfattande kreditprövning är tidskrävande, dessutom är vår upplåningskostnad högre jämfört med de stora bankerna, sammantaget leder det till att våra räntor är högre än de traditionella bankernas.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder få grepp om sin nuvarande ekonomiska situation. Ofta kan vi sänka kundens månadsbetalningar genom att lösa dyra lån och krediter. Det är också vår vision att de ska bli oberoende av oss genom att skapa en mer stabil ekonomisk situation. Många av BlueSteps tidigare kunder har lyckats med detta och på så vis blivit accepterade av de traditionella bankerna på nytt.


Du hittar mer information om BlueStep och bolagsstyrningen på vår koncerns webbplats www.bluestepbank.com.