Frågor och svar

Kan jag få BlueStep-lånet även om jag inte har en fast anställning?

Ja, för att få BlueStep-lånet behövs någon form av inkomst men du behöver inte ha en fast anställning. Vi accepterar fler typer av inkomster och anställningsformer än vad de traditionella bankerna gör.

Tack vare vår erfarenhet, vet vi att även om du är egenföretagare, vikarie eller projektanställd kan du ha möjlighet att betala för ett bolån. Om du är arbetslös kan vägen tillbaka till arbetslivet gå via till exempel en timanställning eller studier. Vi tycker att alla typer av inkomster ska räknas med när du ansöker om BlueStep-lånet. Därför tar vi oss tiden att göra en noggrann helhetsbedömning av din ekonomiska situation.

Om du är arbetslös och dessutom ansöker tillsammans med någon som arbetar är chansen att få lån extra stor. (Skillnaden mellan de traditionella bankerna och BlueStep är att deras beräkningar ofta görs baserat på en inkomst men två utgifter). I våra bedömningar tar vi hänsyn till hushållets totala disponibla inkomster, även om den ena är tillfälligt arbetslös.