Artiklar

Det nya amorteringskravet och hur det påverkar dig

Den 1 mars 2018 införs nya amorteringskrav för bolån. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om det nya amorteringskravet och saker som du bör tänka på.

Under 2018 införs nya amorteringskrav för bolån. Det innebär att nya bolån som tas efter den 1 mars och som ger bolånetagaren skulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

När införs de nya amorteringsreglerna och vad innebär de?

Det skärpta amorteringskravet kommer att träda i kraft den 1 mars 2018. De innebär att nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera minst 1 % av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Vilka lån kommer att omfattas av de nya amorteringsreglerna?

De nya amorteringsreglerna kommer endast omfatta nya lån efter amorteringskravets inträde. Ett bolån är att anse som nytt om det lämnas genom ett låneavtal som ingås efter det att föreskrifterna börjat gälla, d.v.s. från och med den 1 mars 2018.

Vilket värde ska amorteringen beräknas på?

Det amorteringsgrundande värdet ska beräknas utifrån det s.k. högsta kreditbeloppet, vilket är det totala kreditbeloppet, inklusive nyutlåning, när det var som störst efter den senast genomförda värderingen av den bostad som nyutlåningen avser.

Kommer amorteringen på mitt lån att höjas?

De nya amorteringsreglerna gäller bara för nya lån som tecknas från den 1 mars 2018 och framåt, så du kommer inte att få höjd amortering på de lån du hade innan det datumet. Om du nu efter den 1 mars 2018 vill låna mer pengar på din bostad gäller de nya reglerna.

Vad händer vid byte av säkerhet?

Om du behåller en kredit, men byter ut den bostad som används som säkerhet för krediten till en annan bostad i Sverige, ska krediten anses vara nyutlåning.

Vad händer vid övertag av befintliga bolån?

En kredit som lämnats mot säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad i Sverige och som vid en överlåtelse av bostaden övertas av den som förvärvar bostaden ska anses vara nyutlåning.

Hur mycket ska jag amortera enligt huvudregeln?

Om skuldkvoten överstiger 450 procent ska den totala nyutlåningen årligen amorteras med ett belopp som minst motsvarar en procent av det högsta kreditbeloppet – utöver befintliga regler.

Vad gäller om jag köper en nyproducerad bostad efter den 28 februari 2018?

Nyutlåning till nyproducerade bostäder undantas från amorteringskraven de första 5 åren. Detta under förutsättning att du är den som först förvärvat den nyproducerade bostaden. Men vi på BlueStep tycker att det är viktigt att man amorterar på sina lån, så för bolån hos oss kommer du att behöva amortera även på bolån till en nyproducerad bostad med minst 1 procent av lånebeloppet.

Skribent

Kategorier

Artiklar

Taggar