Spring Finance blir BlueStep Bank

Från och med 22 januari 2018 byter Spring Finance namn till BlueStep Bank. Vi har valt att lägga ned Spring Finance för att kunna satsa fullt ut på att utveckla BlueStep och vårt erbjudande för dig som kund.

Namnbytet påverkar inte dig som kund. Vi erbjuder lån på samma sätt som tidigare, enda skillnaden är att all kommunikation nu sker med BlueStep Bank som avsändare.

Har du frågor?
Kontakta oss via telefon på 0770-330 107 eller på info@bluestep.se
Mer information om namnbytet hittar du ovan under frågor och svar.