Låneskyddet som gör dig extra trygg

Bluesteps låneskydd ger dig trygghet om du råkar ut för något oväntat och får svårt att betala för ditt lån. Om du till exempel blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös täcker försäkringen månadsbetalningen för ditt lån och vid dödsfall återbetalas hela lånet.

Bluesteps låneskydd upphör

Sedan februari 2020 erbjuder Bluestep inte längre privatlån. I samband med det kommer samarbetet med försäkringsbolaget AmTrust att avslutas. Det innebär att du som är privatlånekund inte längre kan teckna en ny låneskyddsförsäkring hos oss. Om du vill se över ditt försäkringsbehov behöver du kontakta ditt försäkringsbolag. För dig som tidigare tecknat ett låneskydd hos oss är informationen nedan aktuell fram till dess att låneskyddet upphör.

Om du är privatlånekund och har ett låneskydd

Försäkringen ”Låneskydd” upphör att gälla den 1 maj 2020. Pågående skadeärenden kommer att handläggas i enlighet med gällande försäkringsvillkor och hanteras fram till och med det datum då skadan slutligen reglerats. Om du råkar ut för en skada som täcks av ditt låneskydd innan försäkringen upphör den 1 maj 2020 kommer även den att handläggas i enlighet med gällande försäkringsvillkor. Den sista försäkringspremien kommer att aviseras i maj 2020 då den betalas i efterskott. Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor. 

Månadsbetalningarna för ditt lån kan betalas vid**:

  • Sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka
  • Ofrivillig arbetslöshet
  • Dödsfall (den resterande skulden återbetalas)

En kvalificeringstid om 30 dagar finns för försäkringsmomentet sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka. För ofrivillig arbetslöshet finns en kvalificeringstid om 3 månader, och för försäkringsmomentet dödsfall tillämpas inte någon kvalificeringstid. Kvalificeringstid är den tid som du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning.

För momenten tillfällig arbetsoförmåga (skada) och ofrivillig arbetsoförmåga finns en karenstid om 30 dagar och återkvalificeringstid om 365 dagar

**För att få en fullständig bild av försäkringen och se samtliga undantag, hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar längst ned på den här sidan.

Så gör du när du vill utnyttja ditt låneskydd

Det enklaste sättet att göra en skadeanmälan är att ladda ner aktuell Skadeanmälan-blankett nedan och skicka den ifyllda blanketten till försäkringsgivaren AmTrust.

AmTrust Nordic AB
Hamngatan 11
114 47 Stockholm

Du kan även kontakta AmTrust direkt så skickar de blanketten till dig:
Tel: 08-440 38 16
E-post: skador@amtrustgroup.com