Redan kund

Utöka ditt bolån hos oss

Om du redan har ett bolån hos BlueStep kan du ha möjlighet att utöka ditt lån.


Förutsättningarna är att det finns outnyttjat låneutrymme i din bostad och att du har haft ditt bolån hos oss i minst sex månader då betalningarna till oss har gjorts i tid. Det lägsta beloppet för en utökning av ditt lån är 50 000 kr.

När du gör en ansökan om utökning av ditt bolån genomför vi först en ny kreditbedömning för att vara helt säkra på att du klarar av att betala för det utökade lånet. Om din ekonomiska situation är densamma som tidigare kan vi oftast säga ja.