Logga in

Låneskyddet som gör dig extra trygg

Bluesteps låneskydd är en försäkring som finns för vårt privatlån. Den ger dig trygghet om du råkar ut för något oväntat och får svårt att betala för ditt lån. Om du till exempel blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös täcker försäkringen månadsbetalningen för ditt lån och vid dödsfall återbetalas hela lånet.

Att lägga till låneskydd är enkelt

Du lägger till låneskydd samtidigt som du ansöker om ett privatlån. Du kan också ringa vår kundtjänst på 0770-330 107 om du vill lägga till det i efterhand.

Vad kostar det?

Låneskyddet betalas månadsvis tillsammans med lånet. Kostnaden beräknas som en fast procentsats på 9% av den totala månadsutgiften för lånet.

Vi bjuder på de två första månaderna!*

Eftersom vi tycker att det är viktigt att du känner dig trygg så bjuder vi på de två första månaderna. Detta motsvarar 9% av värdet av din totala månadsbetalning för lånet. 

*Att vi bjuder på två månadspremier i samband med nyteckning av försäkringen innebär alltså att när du själv börjar betala premie återstår bara en månad av kvalificeringstiden för försäkringsmomentet ofrivillig arbetslöshet. Kvalificeringstiden för försäkringsmomenten tillfällig arbetsoförmåga och dödsfall kommer vid detta tillfälle redan vara uppnådd med anledning av kortare respektive ingen kvalificeringstid.

Månadsbetalningarna för ditt lån kan betalas vid**:

  • Sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka
  • Ofrivillig arbetslöshet
  • Dödsfall (den resterande skulden återbetalas)

En kvalificeringstid om 30 dagar finns för försäkringsmomentet sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka. För ofrivillig arbetslöshet finns en kvalificeringstid om 3 månader, och för försäkringsmomentet dödsfall tillämpas inte någon kvalificeringstid. Kvalificeringstid är den tid som du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning.

För momenten tillfällig arbetsoförmåga (skada) och ofrivillig arbetsoförmåga finns en karenstid om 30 dagar och återkvalificeringstid om 365 dagar

**För att få en fullständig bild av försäkringen och se samtliga undantag, hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar längst ned på den här sidan.

Grundkriterier för att teckna låneskydd

  • Du har eller ansöker om ett privatlån hos oss
  • Du bor och arbetar i Sverige
  • Du är mellan 18 och 64 år
  • Du har en anställning eller är egenföretagare (för definition, se villkor)
  • Du är fullt arbetsför (för definition, se villkor)
  • Du känner inte till något kommande varsel om uppsägning

Så gör du när du vill utnyttja ditt låneskydd

Det enklaste sättet att göra en skadeanmälan är att ladda ner aktuell Skadeanmälan-blankett nedan och skicka den ifyllda blanketten till försäkringsgivaren AmTrust.

AmTrust Nordic AB
Hamngatan 11
114 47 Stockholm

Du kan även kontakta AmTrust direkt så skickar de blanketten till dig:
Tel: 08-440 38 16
E-post: skador@amtrustgroup.com

Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här