Privatlån

Lägsta räntan med vår räntegaranti

Om du blir beviljad ett privatlån med lägre ränta hos någon annan långivare sänker vi vår ränta för att matcha det erbjudandet. Det kallar vi en riktig räntegaranti!

Grundkriterier för vår räntegaranti

  • Du har ett beviljat privatlån hos oss.

  • Du har blivit beviljad ett privatlån i svenska kronor av en bank eller ett kreditmarknadsbolag med verksamhet på den svenska marknaden.

  • Ditt erbjudande om privatlån hos den andra långivaren har samma villkor, lånebelopp, löptid och eventuell medlåntagare som ditt privatlån hos oss.

  • Räntegarantin gäller en sänkning av din nominella ränta från utbetalningsdagen, till den ränta du fått från den andra långivaren.

  • En sänkning kan maximalt ske ned till vår lägsta ränta för motsvarande privatlån under samma period.

 

Undantag

Räntegarantin gäller inte i de fall privatlånet hos den andra långivaren baseras på ett medlemskap, din anställning eller annan förmån. 


 

 

Gör så här för att utnyttja vår räntegaranti

Ansök om att utnyttja vår räntegaranti senast fem dagar efter att ditt privatlån hos oss har beviljats. Gör det genom att skicka ett e-postmeddelande innehållande en kopia av det privatlån du fått beviljat hos en annan långivare till kundtjanst@bluestep.se.