Lånelöfte för bolån

Boräntor och avgifter - lånelöfte

BlueStep har inga listräntor för lånelöfte, istället har vi sedan starten 2005 alltid erbjudit varje kund en individuellt bestämd ränta. Räntesatsen du erbjuds bestäms av hur stor andel av bostadens marknadsvärde som belånas, dina inkomster och utgifter, din kredithistorik samt övriga lån.

Aktuella boräntor*

Rörlig 3 månader Fast 3 år Fast 5 år
4,55% 5,10% 5,50%

* Räntan kan variera mellan 4,55% och 8,50% nominellt. Nya kunder betalar även en förhöjd nominell ränta på 3,98% under det första året, den påverkar dock inte storleken på månadsbetalningen. Läs mer om förhöjd ränta under Räntetrappan nedan.


Genomsnittsräntor

Räntesatsen en enskild kund erbjuds bestäms av hur stor andel av bostadens marknadsvärde som belånas, kundens inkomst och utgifter, kredithistorik samt övriga lån.

Genomsnittsräntan för samtliga bolån varierar över tid beroende på andelen nya lån och andelen lån till existerande kunder som binder om sina lån. Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.

 

Genomsnittlig boränta för samtliga lån
Månad 3 mån 3 år 5 år 6 mån*
2018 12 4,79% 6,10% 5,62% -
2018 11 4,78% 5,88% 5,04% -
2018 10 5,28% 6,12% - -
2018 09 5,27% 5,97% 4,81% -
2018 08 5,12% 6,12% 4,57% 9,50%
2018 07 4,93% 6,41% 4,71% -
2018 06 5,02% 6,24% 4,96% -
2018 05 5,35% 6,15% 4,99% 9,50%
2018 04 4,92% 6,08% 5,55% 9,50%
2018 03 5,52% 6,51% 5,48% 9,50%
2018 02 4,90% 6,10% 4,51% -
2018 01 4,75% 6,51% 4,78% 9,50%
2017 12 4,64% 6,59% 4,52% 11,56%
2017 11 4,71% 6,57% 4,66% 9,50%
2017 10 4,92% 6,42% 4,48% 11,44%
2017 09 4,94% 6,61% 4,82% 12,07%
2017 08 4,54% 6,59% 4,91% 10,80%
2017 07 4,59% 6,47% 4,81% 11,41%
2017 06 4,76% 6,62% 4,70% 11,67%
2017 05 4,87% 6,09% 5,37% 10,64%
2017 04 5,04% 6,20% 4,34% 10,37%
2017 03 4,99% 6,13% 4,81% 9,50%
2017 02

4,94%

6,09% 4,54% 9,50%
2017 01 4,65% 5,88% - % 9,50 %
2016 12 4,58% 5,96% 5,71% 10,13%
2016 11 4,36% 5,92% 5,07% 11,83%
2016 10 4,83% 5,85% 4,97% 11,29%
2016 09 4,80% 6,08% 5,32% 11,20%
2016 08 4,50% 6,16% 0,00% 9,50%
2016 07 4,49% 6,21% 4,94% 10,59%
2016 06 4,58% 6,07% 5,31% 9,50%
2016 05 5,13% 6,52% 5,43% 11,45%
2016 04 5,15% 6,21% 5,80% 9,50%
2016 03 5,21% 6,18% 5,96% 9,50%
2016 02 5,42% 6,23% 5,08% 10,89%
         


* Handpenningslån och överbryggningslån, nytecknade lån med cirka 6 månaders räntebindning och löptid. Upptagna före den 10 december 2018.

Läs mer om genomsnittsräntor

 

Effektiv ränta

I ett representativt låneexempel hos BlueStep på 850 000 kr med fast nominell ränta på 5,60%, 3 år bunden ränta, löptid på 40 år och månatlig amortering är den effektiva räntan 5,76%. Detta inkluderar uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (20 kr/månad för autogiro). När du lånar hos BlueStep får du en förhöjd ränta på 3,98% under lånets första 12 månader. Totalt belopp att betala är 1 947 177 kr. Antal betalningar till BlueStep under 40 år 480st, vilket innebär en genomsnittlig månadskostnad om 4 057 kr. Detta exempel gäller lån med säkerhet i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Exemplet baseras på aktuell ränta den 12 november 2018.

 

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en ersättning som måste betalas till långivaren om du löser in ett lån med bindningstid i förtid. Ränteskillnadsersättning är inte en avgift utan en ersättning för den förlust långivaren gör.

BlueStep Bank tar för närvarande inte ut ränteskillnadsersättning om du löser ditt lån under den första räntebindningsperioden. Väljer du 3 månaders rörlig ränta räknas 12 månader som lånets första räntebindningsperiod.

Räntetrappan


Ränta år 1 - 3

När du lånar hos BlueStep får du en förhöjd ränta på 3,98% under det första året. Av beloppet du lånar innehålls ett belopp som täcker kostnaden för denna förhöjda ränta under det första året. Det betyder att din månadskostnad därför kommer att vara i stort sett jämn under de 3 första åren.

Ränta år 4 - 7

Det ska löna sig att sköta sina betalningar och de kunder som stannar längre än 3 år kan få vårt Bonuslöfte som innebär sänkt ränta. Från år 4 sänks din ränta automatiskt med upp till 1 %-enhet om du betalat alla låneavier i tid. Finns det ytterligare utrymme ned till vår lägsta ränta sänks din ränta ytterligare år 6 med upp till 1 %-enhet om du fortsatt att betala i tid*.

 

* Bonuslöftet innebär oftast att månadsbetalningarna för lånet sjunker. Följande undantag finns; om du binder om lånet på en ny löptid antingen i samband med att bonuslöftet infaller eller tidigare, och det allmänna ränteläget då är högre än då du tog lånet. Din ränta kan alltså aldrig bli lägre än vår lägsta, gällande ränta med hänsyn till vald bindningstid.

Avgifter

Uppläggningsavgift 1 850 kr*
Värdering av din bostad 1 995 kr*
Aviavgift autogiro per månad 20 kr**
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoavgift 180 kr

* Kan inkluderas i lånet
** Inbetalningskort 30 kr/månad