Kategorier

Vad betyder "Uttagskonto ej godkänt"?

"Uttagskonto ej godkänt" betyder att det av någon anledning inte gått att upprätta en autogirokoppling till ditt uttagskonto. Detta kan bero på att du angett ett felaktigt kontonummer, att du inte står som kontohavare, eller att det är en kontotyp som inte tillåter autogirokoppling.

 

För att ändra uttagskonto, öppna kontodetaljerna genom att klicka på plustecknet bredvid kontonumret. Till höger finns en länk som heter "Ändra uttagskonto". Ange ett nytt uttagskonto och signera med ditt BankID. Om din banks clearingnummer är femsiffrigt ska endast de fyra första siffrorna anges i clearingfältet.

 

Du kan göra överföringar och insättningar till ditt Bluestepkonto även om ditt uttagskonto inte är godkänt. Det går däremot inte att ta ut pengar eller avsluta kontot.