Kategorier

Vad betyder ”Utbetalningskonto ej godkänt”?

För att du ska kunna göra uttag på ett säkert sätt måste vi upprätta en autogirokoppling mellan ditt Bluestepkonto och ditt utbetalningskonto. Denna autogirokoppling garanterar att ingen annan än du själv kan ta ut dina pengar.

 

Texten ”Utbetalningskonto ej godkänt” visas om det av någon anledning inte gått att upprätta en autogirokoppling till ditt utbetalningskonto. Detta kan bero på att du angett ett felaktigt kontonummer, att du inte står som kontohavare, eller att det är en kontotyp som inte tillåter autogirokoppling.

 

Utbetalningskontot måste vara ett transaktionskonto, det vill säga ett konto som du får in lön/pension på och betalar räkningar från. Om din banks clearingnummer är femsiffrigt ska endast de fyra första siffrorna anges i clearingfältet.