Kategorier

Hur hanterar ni den personliga inloggningsinformationen?

Våra kunder har till vår kännedom aldrig utsatts för att någon med kriminella avsikter försökt komma över personlig inloggningsinformation. 

 

Så kallad phishing eller nätfiske innebär att någon med kriminella avsikter försöker komma över personlig inloggningsinformation från kunder som använder elektronisk kommunikation med t.ex. finansiella företag. Våra kunder har till vår kännedom aldrig utsatts för denna typ av aktivitet när de kommunicerat med oss. Vi vill understryka att vi aldrig ber våra kunder, på annat sätt än genom inloggningsrutinen, att överlämna personlig information varken genom hemsidan, e-post eller via annan elektronisk kommunikation.