Kategorier

Hur fungerar återbetalningen av mitt privatlån?

Varje månad betalar du av ett litet belopp på lånet som gör att din skuld minskar

 

För privatlån är återbetalningstiden mellan 1 och 15 år. Ju längre tid du betalar av lånet på, desto lägre blir månadsbetalningen. Men då måste du istället betala över en längre period.

 

Du kan när som helst lösa lånet genom att betala tillbaka hela lånebeloppet. Om du har ett bundet lån kan det dessutom utgå ränteskillnadsersättning.