Logga in

Kategorier

Ränteskillnadsersättning vid lösen av bolån

Ränteskillnadsersättning är den kostnad som tas ut av banken när du ska lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden har gått ut. Kostnaden täcker den förlust som långivaren gör när låntagaren löser bolånet under bindningstiden. Det är den räntetyp du har, rörlig eller bunden, som avgör om en räntersättning behöver betalas. Vid rörlig ränta tas ingen kostnad ut. Vid bunden ränta tar inte Bluestep ut någon ränteskillnadsersättning under den första räntebindningsperioden.