Logga in

Kostnader och begrepp

Kategorier

 • Avgifter när du tecknar bolån

  När du tar ett bolån hos oss tillkommer en administrationskostnad (uppläggningsavgift) för att lägga upp lånet, denna betalas enbart en gång. Vid en eventuell platsvärdering, där en mäklare skickas ut för att värdera objektet, tar vi även ut en värderingsavgift. 

  Uppläggningsavgift 1 850 kr
  Värderingsavgift  1 995 kr 
  Aviavgift per månad  20 kr*


  *Betalning via autogiro 20 kr/månad. Betalning med inbetalningskort 30 kr/månad

 • Boräntor

  Våra bolånekunder får en individuell räntesättning. Flera olika faktorer påverkar den boränta du får hos oss, bland annat bostadens marknadsvärde, din inkomst och ekonomiska situation. Räntespannet ligger mellan 2,95%-7,90%*. För vår lägsta ränta får du inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Se våra snitträntor.

   

  *I ett representativt låneexempel på 850 000 kr med fast nominell ränta på 5,70%, 3 år bunden ränta, löptid på 40 år och månadsamortering är den effektiva räntan 4,70%. Det inkl. uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (20 kr/månad för autogiro). Förhöjd ränta på 3,98% under lånets första 12 månader. Tot belopp att betala är 1 714 017 kr. Antalet betalningar är 480 st under 40 år, och snittmånadskostnaden blir 3 571 kr. Exemplet gäller lån med säkerhet i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, och baseras på aktuell ränta den 12/8-2020.

 • Ränteskillnadsersättning vid lösen av bolån

  Ränteskillnadsersättning är den kostnad som tas ut av banken när du ska lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden har gått ut. Kostnaden täcker den förlust som långivaren gör när låntagaren löser bolånet under bindningstiden. Det är den räntetyp du har, rörlig eller bunden, som avgör om en räntersättning behöver betalas. Vid rörlig ränta tas ingen kostnad ut. Vid bunden ränta tar inte Bluestep ut någon ränteskillnadsersättning under den första räntebindningsperioden. 

   

   

 • Extra kostnader vid köp av fastighet

  Vid köp av fast egendom, t ex en villa, tillkommer vissa kostnader. Registrering av ditt ägande behöver göras genom att söka lagfart hos Lantmäteriet och det kan även tillkomma kostnader för pantbreven som behövs för att du ska kunna belåna fastigheten.

  När du tar ett bolån hos oss hjälper vi dig att ansöka om lagfart och sköter betalningen av avgifterna till Lantmäteriet. Vi hanterar även betalningen av avgifterna för eventuella pantbrev. Kostnaden för lagfart och pantbrev betalar du direkt till oss tillsammans med kontantinsatsen. 

 • Extra kostnader vid köp av bostadsrätt

  När du köper en lägenhet i en bostadsrättsförening kan det tillkomma avgifter som behöver betalas direkt till bostadsrättsföreningen. Det är exempelvis vanligt att bostadsrättsföreningen tar ut en överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och medlemsavgift. Kostnaderna kan variera beroende på förening.

 • Återbetalning av lånet

  Vi verkar för en sund amorteringskultur och tycker att det är bra att man amorterar på sitt lån löpande, så att du på så sätt kan minska din skuld. Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till bostadens marknadsvärde.

  Enligt amorteringskravet ska bolån som överstiger 70% av bostadens värde amorteras med minst 2%, och bolån som motsvarar 50-70% av bostadens värde amorteras med minst 1%. Om man lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst tillkommer ytterligare 1% i amortering.

 • Pant och pantsättning

  Ett bolån är i de flesta fall ett lån som du tar med din bostad som säkerhet. Bostaden blir långivarens garanti utifall att låntagaren skulle missköta betalningarna och kan komma att säljas om denne inte fullföljer sina skyldigheter enligt låneavtalet. Det är vanligt att bostadsrätter eller villor är pantsatta, eftersom de flesta bostadsägare oftast har ett bolån där bostaden fungerar som säkerhet för lånet. När du ska köpa en bostad är det mäklarens ansvar att kontrollera om bostaden är pantsatt och att eventuella lån blir lösta.

 • Värdering

  För att ta reda på bostadens marknadsvärde gör vi oftast en värdering av bostaden. I de fall där en mäklare skickas ut för att värdera fastigheten, en så kallad platsvärdering, tillkommer en avgift på 1 995 kr. 

 • Lagfart

  Vid köp av fastighet behöver du registrera förvärvet genom att söka lagfart hos Lantmäteriet. Kostnaden för lagfarten kallas stämpelskatt och motsvarar 1,5% av köpeskillingen. Det tillkommer även en expeditionsavgift i samband med att du ansöker om lagfart. När du tar ett bolån hos oss hjälper vi dig att ansöka om lagfart och hanterar betalningen till Lantmäteriet. 

 • Handpenning

  Efter kontraktsskrivningen och innan tillträdet till din nya bostad får du oftast några dagar på dig att betala in en så kallad handpenning som motsvarar 10% av köpeskillingen. Denna överförs normalt sett till ett konto hos mäklaren, och i vissa fall direkt till säljaren. Handpenningen är en förskottsbetalning som låser köpet och ger både köparen och säljaren säkerhet.

  Om du befinner dig mellan försäljningen av din befintliga bostad och köpet av en ny kan du behöva ett temporärt lån för att bekosta handpenningen. Hos oss har du möjlighet att ansöka om ett handpenningslån som motsvarar 10% av köpesumman. För att få ett handpenningslån måste du äga din befintliga bostad och kunna stå för resterande 5% av kontantinsatsen.

 • Överbryggningslån

  Om du befinner dig mellan försäljningen av befintlig bostad och köpet av en ny bostad så kan du behöva ta ett tillfälligt lån för att bekosta kontantinsatsen. Hos oss kan du ansöka om ett överbryggningslån som hjälper dig att finansiera kontantinsatsen till den nya bostaden under tiden som du säljer din gamla bostad. Lånet betalar du tillbaka när du flyttar och lämnar över bostaden till dess nya ägare. För att kunna ansöka om ett överbryggningslån behöver det finnas ett försäljningskontrakt på din befintliga bostad. 

 • Allmänna villkor för bolån

  Här hittar du våra villkor för bolån