Reporänta

Reporäntan bestäms av Riksbanken som bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället.

Reporänta är den ränta som banker får betala när de lånar pengar av Riksbanken. Reporäntan är därför en del av vad som påverkar bankernas räntor på marknaden och på så sätt kan Riksbanken används reporäntan som ett av flera styrmedel för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. En hög reporänta bromsar tillväxten och inflationen medan en låg reporänta stimulerar tillväxt.

Tillbaka till ordlistan