Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som ger dig trygghet om du råkar ut för något oväntat i livet och då har svårt att betala för ditt lån. Om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös täcker försäkringen månadsbetalningarna för ditt lån och vid dödsfall återbetalas hela lånet.

Sedan februari 2020 kan du som är privatlånekund inte längre teckna en ny låneskyddsförsäkring hos oss. Om du vill se över dina försäkringsbehov behöver du kontakta ditt försäkringsbolag.

Försäkringen ”Låneskydd” upphör att gälla den 1 maj 2020. Du som redan tecknat låneskydd omfattas av försäkringen fram till dess. Det innebär att ärenden som rör skador som täcks av ditt låneskydd och sker innan den 1 maj 2020 kommer att handläggas i enlighet med gällande försäkringsvillkor. Läs mer om vad som gäller dig som tecknat försäkringen "Låneskydd"

Tillbaka till ordlistan