Så kan du säkra din ekonomi inför en separation

Separationer har en stor inverkan på den privata ekonomin och ofta är det kvinnor som drabbas allra hårdast ekonomiskt. Men det finns saker att tänka på, både innan och efter en eventuell separation för att landa mjukare ekonomiskt.

Covid-19 – en bidragande orsak

Ökningen tros bero på förändringar i livssituationen för många i samband med coronapandemin. På kort tid har många korttidspermitterats, förlorat arbetet eller till stor del behövt arbeta hemifrån, vilket i sin tur kan leda till oro inför framtiden och ekonomin samt ge påfrestningar i relationen i samband med att man spenderar mer tid tillsammans på hemmaplan.

Separationer drabbar kvinnor extra hårt

Separationer innebär ofta en stor ekonomisk omställning och kvinnor drabbas generellt hårdast. Enligt en undersökning från SBAB i år är det till exempel extra svårt för kvinnor på bostadsmarknaden efter en separation. Baserat på medelinkomst och medelpris på en trea, har män möjlighet att köpa en lägenhet i 8 av 20 kommuner, medan kalkylen inte går ihop för kvinnor i någon av kommunerna**. 

Så säkrar du din ekonomi

Så vad kan du då göra för att undvika att hamna i en ekonomiskt svår situation vid en eventuell separation? Det bästa är förstås att ta ett proaktivt ekonomiskt ansvar och förbereda dig redan innan situationen uppstår. Fundera över hur du på sikt skulle klara dig på egen hand om något oförutsett skulle hända. Kanske kan det låta tråkigt, men att tillsammans tidigt prata igenom uppdelning av ekonomin, boendet och fördelningen av saker bidrar tvärtom till tydlighet i relationen och skapar trygghet som gynnar båda parter i längden.

Att tänka på i förebyggande syfte

  • Ta reda på vilka lagar och regler som gäller och hur de påverkar din egen ekonomi och situation.
  • Skriv ett äktenskapsförord eller samboavtal. Se helst till att göra det så tidigt som möjligt så det inte riskerar att glömmas bort eller inte blir av.
  • Om du funderar på att gå ner i arbetstid, tänk över hur det påverkar din ekonomi på sikt och kom överens om en ekonomisk kompensation från din partner om du istället lägger tiden på att ta hand om gemensamma barn och hushåll.
  • Ställ dig i en bostadskö eller stå kvar om du redan har en köplats. Det kan vara guld värt om du snabbt behöver hitta en ny bostad.
  • Prioritera ett eget sparande. Genom att avsätta pengar som enskild egendom kan du bygga upp ett eget sparande som inte delas upp vid en bodelning.

Ansök om lånelöfte tryggt och säkert

Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig och går igenom dina förutsättningar och möjligheter till bolån.

Ansök om lånelöfte

När separationen är ett faktum

Om du redan står inför en separation är det många praktiska bitar att få på plats och det är viktigt att orka vara involverad i de ekonomiska delarna. Om det känns komplicerat kan det vara en bra idé att ta hjälp av en jurist som kan ge en tydlig bild av det ekonomiska läget.

Att tänka på vid en separation

  • Skaffa dig koll på alla tillgångar och skulder och en överblick av den ekonomiska situationen. Det ger dig bättre kontroll och förutsättningar när det är dags att göra bodelningen.
  • Försök att hålla sams, men var inte rädd för att ta hjälp om det behövs. Ofta kan det räcka med en neutral tredje part som ni båda har förtroende för. Det finns också jurister och bodelningsmän som är experter i ämnet och kan vara värda att ta in för att lösa situationen på bästa sätt.
  • Hitta en lösning som fungerar för dig. Behovet av en ny bostad kan uppstå snabbt. Ibland passar det bäst att köpa en ny bostad på en gång – andra gånger behövs en mellanlandning för att få mer tid till att hitta rätt.

*Domstolsverket, https://www.domstol.se/domstolsverket/statistik-och-handlingar/statistik/, 2020.
**SBAB, https://www.sbab.se/1/om_sbab/press/arkiv_publicering/pressmeddelande/2020-03-02_kvinnor_har_fortfarande_inte_rad_att_separera.html, mars 2020.